הצפות – ניקוז מי גשם

אחרי מערכה עמוסת גשמים, אנחנו שומעים בחדשות על שכונת הפחונים שהוצפו בה כל הבתים, אבל לא שומעים על בעלי בתים בודדים בכל רחבי הארץ שכל חורף מוצפים חלקים מבתיהם כל פעם שיורד גשם מספר שעות בלי הפסקה. גם אצלנו יש חדר מתחת למפלס הרחוב. ומכיוון...