שיפוץ גדר בחזית הבית

לפני שמתחילים כל שיפוץ צריך לחקור ולחפש מה הפתרונות שקיימים היום בנושא. הנושאים העקרוניים שלקחתי בחשבון עוד בשלב התכנון של הגדר בחזית הבית הם: אסתטיקה ועיצוב, מערכות חשמל, מערכות מים, פתרונות לעתיד, תקנים ותב”ע (תוכנית בניין עיר). בסריקת הפתרונות הקיימים בתחום הגדרות, ובתכנון הפתרון המתאים...